Inova Pro

Služby

Klikněte na uvedené odkazy pro více informací.

Dotační a grantové poradenství

Posoudíme vhodnost využití některého z dotačních programů v ČR nebo Evropské unie pro Vaši společnost, včetně strukturálních fondů EU, a doporučíme, které dotační tituly jsou pro Vás nejvhodnější. Specializujeme se na výzkumný, průmyslový a IT sektor.

Váš projekt vypracujeme, navrhneme a doporučíme do projektu partnery. Projektové žádosti zpracováváme též v angličtině (vyžaduje-li to výzva). Kompletní žádost o dotaci pro Váš projekt zpracujeme buď formou „na klíč", nebo vyhotovíme podstatné části projektu (například studii proveditelnosti, SWOT analýzu, analýzu trhu, finanční plán projektu atd.). V případě, že se rozhodnete vypracovat projekt vlastními silami, nabízíme odborné konzultace.

Máme zkušenosti jak s přípravou mezinárodních projektů do programů EU (zejména pro 6. a 7. Rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj EU), tak do projektů do národních soutěží. Úspěšnost v získávání dotace námi připravovaných projektů překračuje v průměru 80 % (v Operačním programu podnikání a inovace je 100 %).

Manažeři společnosti Inova Pro působí též jako hodnotitelé dotačních programů Evropské komise, operačních programů zaměřených na využití strukturálních fondů EU, konkrétně OPPI, OPLZZ, OPPA a VaVPI.

Vyhledávání partnerských podniků

Vyhledáme Vaší společnosti výrobního nebo obchodního partnera, případně vědeckovýzkumnou instituci v ČR či v zahraničí pro průmyslovou, obchodní a výzkumnou kooperaci či za účelem partnerství v dotovaném projektu.

Projektový management, administrace a publicita

Poskytujeme poradenskou činnost v realizační části projektu, tj. po schválení dotace. Uvedená podpora zahrnuje budˇkompletní administraci projektu formou „na klíč" nebo jen dílčí činnost na konkrétním úkolu (dohled nad dodržováním pravidel pro poskytnutí dotace, sledování termínů a indikátorů projektu, asistence při tvorbě průběžných a závěrečných zpráv, konzultace k výběrovým řízením, kontrola účetních podkladů, příprava žádostí o platbu, příprava podkladů pro účetní audity).

Marketingové studie a analýzy

Vypracujeme Vám studii trhu různých průmyslových technologií. Jde o studie využitelné pro případ vstupu nového výrobce na český trh, pro investiční rozhodování a akvizice existujících společností a pro posouzení možných dodavatelů či odběratelů.

Specializujeme se na oblasti nanotechnologií, biotechnologií, energetických zařízení, zařízení pro výrobu, přenos a distribuci energie (včetně obnovitelných zdrojů), automatizačních systémů, intralogistických systémů, technologických investičních celků a dalších průmyslových a vědeckých technologií. Uvedené studie mohou zahrnovat i okolní státy střední Evropy.

Organizace konferencí a seminářů

Organizujeme konference, semináře a další vzdělávací akce týkající se inovační politiky, dotačních titulů ve vědě a výzkumu, průmyslového vlastnictví, nanotechnologií.

Manažeři společností přednášejí v rámci vzdělávacích programů na vysokých školách v ČR.

Zastupování zahraničních společností

V České republice poskytujeme marketingové a obchodní poradenství zahraničním společnostem z oblasti energetiky, elektrotechniky a strojírenství.

Máme rovněž dlouholeté zkušenosti s investiční činností v energetice, včetně využití obnovitelných zdrojů.


webdesign, tvorba webových stránek | mapa webu | Powered by Nette Framework | © 2018 Inova Pro, s.r.o.