Inova Pro

O nás

Inova Pro, s.r.o., byla založena v roce 2002 jako konzultační společnost zabývající se:

  • dotačním poradenstvím, tvorbou projektů
  • vyhledáváním partnerských podniků a dalších subjektů pro dotační projekty (podporované z národních i z evropských zdrojů)
  • administrací dotačních projektů, projektovým managementem, publicitou projektů
  • marketingovými studiemi a analýzami zaměřenými zejména na oblast nanotechnologií, biotechnologií, energetických zařízení, automatizačních systémů a dalších průmyslových a vědeckých technologií
  • přípravou a realizací vzdělávacích programů, organizací konferencí, seminářů,
  • zastupováním zahraničních společností, zejména v oblasti energetiky, elektrotechniky, logistických systémů a nanotechnologií

Spolupracujeme s partnerskými organizacemi v ČR a zahraničí. Naše služby jsou určeny inovativním firmám s vlastním výzkumem a technologickým rozvojem, především podnikům malé a střední velikosti, dále výzkumným subjektům i vzdělávacím institucím. Okruh našich zákazníků tvoří výrobní podniky, výzkumné organizace, asociace, klastry, vysoké školy.


webdesign, tvorba webových stránek | mapa webu | Powered by Nette Framework | © 2018 Inova Pro, s.r.o.