Inova Pro

Projekty

Klikněte na uvedené odkazy pro více informací.

NANOMAT

Iniciativa podporovaná Evropskou komisí v rámci 6. Rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj, určená na podporu malých a středních podniků (MSP) z oblasti nanotechnologií a inteligentních multifunkčních materiálů s využitím v automobilovém, elektronickém průmyslu, ve zdravotnictví i v jiných oborech.

Doba trvání projektu: 18. prosinec 2003 - 17. červen 2006

V rámci projektu Inova Pro zajišťovala pro MSP tyto služby:

 • odborné semináře o projektech výzkumu a technologického rozvoje 6. Rámcového programu EU
 • technologické audity s cílem zhodnotit technologický a tržní potenciál Vaší společnosti
 • posouzení námětů na R&D projekt
 • navržení inovačního plánu rozvoje - návrh nástroju k financování inovačního procesu
 • hledání partnerů a evropských projektů zajímavých pro Váš podnik
 • administrativní a finanční asistence v počáteční fázi Vaší účasti v R&D projektu

Více informací na www.innova-europe.lu/nanomat

Partneři projektu:

 • INNOVA Europe, Fundación para el Conocimiento Madrid, Steinbeis-Europa-Zentrum, BIC Bratislava, Institute of International Technology, Wroclaw Centre for Technology Transfer, EUROQUALITY, Inova Pro, Senter/EG-Liaison, Center for Advanced Technologies, Fundación para el Conocimiento Madrid

Talent Scout

TALENT SCOUT iniciativa podporovaná Evropskou komisí v rámci 6. Rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj, určená na podporu malých a středních podniků (MSP) působících v oblasti diagnostických a detekčních systémů založených na biotechnologiích a jejich aplikacích v potravinářství, zdravotnictví a životním prostředí.

Doba trvání projektu: 1. leden 2004 - 31. prosinec 2006

V rámci projektu Inova Pro zajišťovala pro MSP tyto služby:

 • odborné semináře o projektech výzkumu a technologického rozvoje 6. Rámcového programu EU
 • technologické audity s cílem zhodnotit technologický a tržní potenciál Vaší společnosti
 • posouzení Vašich námětů na R&D projekt
 • navržení inovačního plánu rozvoje - návrh nástroju k financování inovačního procesu
 • hledání partnerů a evropských projektů zajímavých pro Váš podnik

Partneři projektu:

 • INNOVA, Consorcium Area, Zenit, APRE, IAT, Inova Pro, Oxford Innovation, CTT, Help Forward, Cybion, ALMA, Invent

Starnet

Projekt 6. Rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj Star-Net byl zaměřen na vytvoření a budování stabilní infrastruktury služeb pro podporu organizací ze všech nových členských států a asociovaných zemí při jejich účasti v aktivitách týkajících se technologií informační společnosti.

Doba trvání projektu: 1. leden 2005 - 31. prosinec 2007

V rámci projektu Inova Pro zajišťovala pro MSP tyto služby:

 • podporu při přípravě návrhů projektů Evropské Unie
 • technologické audity s cílem zhodnotit schopnosti a potřeby Vaší společnosti z hlediska budoucího rozvoje
 • navržení inovačního plánu rozvoje - návrh nástrojů k financování inovačního procesu
 • pomoc při hledání partnerů a evropských projektů zajímavých pro Váš podnik
 • administrativní a finanční asistence v počáteční fázi Vaší účasti v R&D projektu

Partneři projektu:

 • INOVA+, Projects in Motion, Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt, ICTDA, Euroconsultants, RTD Talos, Bay Zoltan Foundation for Applied Research, Incubator Foundation, Inova Pro, FINMAN development services, LITTA, The Association INFOBALT, Archimedes Foundation, Innovation Centre, IPMIT Ljubljana, Center for Intelligent Technologies, Ege University Science and Technology Centre

SBB

Projekt SBB zaměřený na vzdělávání zaměstnavatelů i zaměstnanců firem, pracovníků jednotlivých institucí i studentů a pracovníků VŠ v oblasti biotechnologií, především senzorů a biosenzorů a aktivity zaměřené na efektivní zavádění výsledků vědy a výzkumu do praxe. V rámci projektu vznikly vzdělávací kurzy středních školy a systém přednášek, praktických kurzů, odborných seminářů a workshopů pro studenty a doktorandy VŠ, mladé vědecké pracovníky, řídící pracovníky a zaměstnance firem, především malých a středních podniků.

Doba trvání projektu: 1. září 2005 - 31. srpen 2007

Cíle projektu:

 • Poskytnout zaměstnavatelům a zaměstnancům znalosti, které jim umožní vyrovnat se s problémy při zavádění nových technologií a přispět tak k jejich konkurenceschopnosti.
 • Vybudovat základ systému vzdělávání zejména studentů, doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, který jim poskytne znalosti pro zakládání nových technologicky orientovaných firem.
 • Vytvořit základ systému vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti vědy a výzkumu, podniků a organizací pro řízení inovačního procesu.
 • Vytvořit a dále rozvíjet informační systém pro urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe.
 • Rozvíjet společné inovační programy vysokých škol, výzkumných pracovišť a podnikatelské sféry, včetně mechanismů transferu technologií, know-how i odborníků.
 • Vytvořit základ systému školicích a poradenských center.

Cílové skupiny :

 • Studentům — VŠ a SŠ
 • Doktorandům a mladým vědeckým pracovníkům
 • Řídícím pracovníkům vědeckých institucí a firem
 • Zaměstnancům institucí a firem
 • Jednotlivcům a týmům plánujícím založení nové technologicky orientované firmy

Partneři projektu:

 • VIDIA, spol. s r.o., VŠCHT Praha, ÚMCH AVČR, Inova Pro, s.r.o., MFF UK, Safibra, s.r.o., ÚRE AVČR

REGIOPOPULÁR

Projekt REGIOPOPULÁR (registrační číslo CZ.1.07/2.3.00/45.0012) je realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Navazuje na projekt POPULÁR skončený 31. 5. 2014 a je rovněž zaměřen na popularizaci výsledků výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a na motivování žáků a studentů o studium technických oborů.

Doba trvání projektu: 1. 6. 2014 – 30. 6. 2015

Projekt je určen pro žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol, výzkumné a pedagogické pracovníky vysokých škol a výzkumných ústavů čtyř českých krajů - Plzeňského, Karlovarského, Jihočeského a Středočeského.

Pro tuto širokou cílovou skupinu připravuje devítičlenné konsorcium partnerů vedených COMTES FHT a.s. sérii 14 různých forem popularizace výzkumu, například zhotovení interaktivních aplikací a modelů a jejich předvedení na Vědeckých dnech na základních a středních školách, podpora technických kroužků na školách, pořádání Dnů otevřených dveří na ZČU a COMTES FHT pro žáky a studenty, exkurzí do strojíren, krátkodobých stáží pedagogů atd.

V rámci projektu má být podpořeno 1 100 žáků a studentů, z toho polovina studentů středních škol, dále 150 výzkumných a pedagogických pracovníků.

Inova Pro koordinovala přípravu celého projektu a v rámci projektu zajišťuje tyto služby:

 • Příprava vzdělávacího bloku pro výzkumné pracovníky Západočeské univerzity v Plzni a výzkumné organizace COMTES FHT a.s. sestávajícího se ze třímodulů:
 • Komunikace, popularizace a propagace výzkumu a vývoje ve strojírenství
 • ochrana a správa duševního vlastnictví
 • řízení výzkumu a vývoje – financování, veřejné programy na podporu výzkumu a vývoje v ČR a
 • Spolupráce na zajištění aktivit projektu směřujících k popularizaci konkrétních výsledků vědy a výzkumu: organizace exkurzí do IQ parků, technických muzeí a strojírenských podniků v ČR a zahraničí pro partnerské školy zapojené do projektu, dále vyhotovení profilů pěti výzkumných pracovníků v rámci cyklu Výzkum a já, spolupráce při organizaci Think-tank fóra o strojírenství
 • Zodpovědnost za publicitu projektu a administraci projektu

Partneři projektu:

 • COMTES FHT a.s. – koordinátor
 • Česká technologická platforma strojírenství
 • Inova Pro, s.r.o.
 • Střední průmyslová škola Ostrov nad Ohří
 • Střední průmyslová škola Tachov
 • Základní škola Dobřany, okres Plzeň-jih
 • Základní škola Zbůch, okres Plzeň-sever
 • Základní škola Letiny, okres Plzeň-jih
 • Západočeská univerzita v Plzni


webdesign, tvorba webových stránek | mapa webu | Powered by Nette Framework | © 2018 Inova Pro, s.r.o.